Εικόνες

Όλες οι εικόνες μπορούν να γίνουν στα μεγέθη που επιθυμείτε, ανάλογα το θρησκευτικό θέμα που επιθυμείτε και τον Άγιο που θέλετε. Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα:
2610 276125 ή 694 647 0316